หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดขนาดเล็ก ฝีมือคนไทย ประสิทธิภาพเทียบเท่าต่างชาติหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก D-EMPIR version 4 เป็นการสร้างขึ้น ร่วมกันระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ซึ่งเป็นฝีมือของคนไทย

และยังผ่านการทดสอบของกระทรวงกลาโหม เพื่อยืนยันประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง เทียบเท่ากับของต่างประเทศ  โดย D-EMPIR version 4 ได้ถูกส่งมอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หุ่นยนต์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหม พร้อมเดินหน้าเข้าสู่สายการผลิต จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

1. ต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก รุ่น D-EMPIR V.4 เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจตรวจค้น เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด โดยหุ่นยนต์มีความคล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทนต่อสภาพแวดล้อม ควบคุมและสั่งการแบบไร้สายระยะไกล 300 เมตร ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง และสามารถรับน้ำหนักของวัตถุต้องสงสัยได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

      2. ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดพกพา รุ่น NOONAR V.4 เป็นหุ่นยนต์ที่คอยสนับสนุนภารกิจตรวจค้น ภารกิจด้านความมั่นคงทั้งทางทหารและพลเรือน โดยออกแบบให้หุ่นยนต์มีขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพา มีความคล่องตัว ทนทานสูง ควบคุมและสั่งการแบบไร้สายระยะไกล 300 เมตร ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง 30 นาที และรองรับ แรงกระแทกจากการตกจากที่สูงได้เป็นอย่างดี