“ระบบอัตโนมัติ” กับการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมการผลิต จะสร้างอนาคตได้อย่างไร


 

แม้การเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมของโลกจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น หลายอุตสาหกรรมมีการปรับตัว ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี และ “ระบบอัตโนมัติ” เข้ามาปรับใช้ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยกังวลใจอยู่บ้าง นั่นก็คือ การ Disruption ของเทคโนโลยีเหล่านี้ ที่อาจเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ จนกลายเป็นต้นเหตุของวิกฤตแรงงานล้นตลาด นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมมองว่า อนาคตอันใกล้ “ระบบอัตโนมัติ” จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการวางระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม  แล้วเราเองจะมีวิธีการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างไร

หลายอุตสาหกรรมมองว่าความสำคัญของระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมการผลิต คือการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้พนักงานทำงานง่ายขึ้น พร้อมทักษะที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจและอาจจะเห็นการพัฒนาทักษะความรู้แขนงใหม่ เทคโนโลยี และวิวัฒนาการที่ทันสมัยของภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็เป็นได้ ส่วนทิศทางของอุตสาหกรรม เมื่อถึงยุคที่ระบบอัตโนมัติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตได้เผยแนวคิดไว้หลากหลายข้อมูล โดยการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลสำมะโนประชากรของสหราชอาณาจักรระบุว่า 17.5% ของบทบาททั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิตอาจเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติก่อนปี 2026 ในขณะที่ 7.8% มองว่าบทบาทจะถูกเสริมด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี