สมอ. ผนึก ส.อ.ท. ดันแผนอุตฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หนุนไทยสู่สังคมดิจิทัล


 

สมอ. ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผู้เชี่ยวชาญไทยร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เตรียมรองรับแผนยุทธศาสตร์ IEC พร้อมก้าวสู่สังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมผนึกกำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้ทัดเทียมกับประชาคมโลก

โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นผลมาจากมติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะทำงาน และ สมอ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

 

“ผมเชื่อว่า แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทิศทางที่ชัดเจน และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้ เพราะทั้ง 2 หน่วยงานต่างก็มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านจัดทำมาตรฐานและอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอยู่แล้ว เมื่อผนึกกำลังร่วมกันก็จะทำให้แผนยุทธศาสตร์สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้มากยิ่งขึ้น” นายสุริยะฯ กล่าว

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานบอร์ด กมฟท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (International Electrotechnical Commission–IEC) ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการยอมรับจาก 88 ประเทศทั่วโลก ที่รับมาตรฐานของ IEC ไปใช้เป็นมาตรฐานของตนเอง  สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน สมอ. ได้รับมาตรฐานของ IEC มาใช้ และได้ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) ที่มี สมอ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนการบริหารและการพัฒนางานมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ IEC เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

 

และจากการประชุมบอร์ด กมฟท. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อร่วมกันจัดทำมาตรฐานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลที่มีความปลอดภัย พัฒนาและปรับใช้มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองสาขาอัจฉริยะ (SMART) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าดิจิทัลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประเทศสมาชิก IEC จัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยกระดับการค้าในกลุ่มสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าของโลกให้มีความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของ IEC เพิ่มมากขึ้น

 

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. จะประสานความร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งผลักดันให้บังเกิดผล ในเบื้องต้นจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่มาจากภาคอุตสาหกรรม เข้าไปร่วมกำหนดมาตรฐานร่วมกับ IEC ให้มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมทำงานกับ IEC เพียง 29 คณะเท่านั้น สำหรับการกำหนดมาตรฐานไฟฟ้า และการนำมาตรฐาน IEC มาใช้ในประเทศไทย สมอ. ได้นำมาใช้ จำนวน 713 มาตรฐาน เช่น เครื่องฆ่าเชื้อสำหรับวัสดุทางการแพทย์ ระบบเตือนภัยผู้บุกรุก เครื่องอบซาวน่า เครื่องนวด กระทะไฟฟ้า เครื่องปิ้งย่าง เครื่องล้างจาน เตาไมโครเวฟ แผงโซล่าเซลล์ เคเบิลเส้นใยนำแสง  เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือช่าง สายไฟฟ้า อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้า รวมทั้งมาตรฐานวิธีการวัดค่ากระแสไฟฟ้า และมาตรฐานวิธีทดสอบต่าง ๆ ด้วย

ที่มา M Report

วันที่ เผยแพร่ 17/5/2565


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : M Report
ข้อมูลวันที่ : 2022-06-09 07:15:44
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com