หุ่นยนต์ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ


 

 


Milton Guerry, President of the International Federation of Robotics (IFR) ได้แสดงเจตนารมย์ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ด้วยการส่งเสริมการนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อการประหยัดทรัพยากรในการผลิต รวมถึงการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคต

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีหลัก ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในอนาคต การนำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมาช่วยลดต้นทุนการผลิตนั้น ยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การผลิตเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับพลังงานไฮโดรเจนเพื่อทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

พลังงานสะอาด นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม และการเกษตรอัจฉริยะ เป็นเพียงสามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการใช้หุ่นยนต์สามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้อย่างไร

 

พลังงานสะอาด : พลังงานแห่งอนาคต พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์  (UN´s SDG 7)

แนวโน้มการนำพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนั้น คาดว่าภายในปี 2050 การผลิตไฟฟ้าหนึ่งในสามของโลก จะเกิดจากแผงโซลาร์เซลล์

 

ครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานของโลกเป็นการใช้พลังงานในการทำความร้อน คาดว่าจะส่งผลทำให้ความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าภาคการผลิตต้องสามารถผลิตได้ในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในอนาคตได้  ซึ่งปัจจุบันบริษัท ABSOLICON ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในสวีเดน ได้มีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ในการผลิตโซลาร์เซลล์ ที่ออกแบบให้เป็นแผ่นสะท้อนแสงพาราโบลา มุ่งเน้นไปที่การฉายรังสีแสงอาทิตย์บนเครื่องรับและเปลี่ยนเป็นไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 160 องศาสำหรับการใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ABSOLICON มองว่านวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นนี้จะสามารถ นำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้แพร่หลายยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดต้องการความร้อนสำหรับกระบวนการผลิต หากมีแหล่งเก็บและสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ดี จะสามารถผลิตพลังงานเทียบเท่าน้ำมันได้ 100 ลิตร ในทุกๆตารางเมตร


ABB robot in the production line of Absolicon © ABB Robotics

การนำหุ่นยนต์ ABB สองตัว มาใช้ในการผลิตในโรงงานของ ABSOLICON ปัจจุบัน ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่เคยผลิตได้ 3 ชิ้นงานต่อวัน เป็น สามารถผลิตได้ 1 ชิ้นงานในทุก 6 นาที

นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม : เตรียมพร้อมสู่การซ่อมแซม (UN´s SDG 9)

การเตรียมพร้อมสู่การซ่อมแซมเป็นกลยุทธ์แห่งความสำเร็จของผู้ผลิตหุ่นยนต์และลูกค้าในการประหยัดต้นทุนและทรัพยากรในการผลิต โดยคำนึงถึงว่าหุ่นยนต์มีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงสุดสามสิบปี ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต ในขั้นตอนแรกนั้นควรลดการใช้ชิ้นส่วนให้น้อยลง เพื่อให้ลูกค้าสามารถซ่อมแซมได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันการจัดเก็บชิ้นส่วนเป็นอีกเรื่องที่ท้าทาย โดยFanuc ผู้ผลิตหุ่นยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลในประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อใช้ในการคงสต็อกอะไหล่สำรอง ปริมาณกว่า 600,000 ชิ้น

การหยุดทำงานของเครื่องจักรในแต่ละชั่วโมงนั้นหมายถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องสูญสียไป ซึ่งปกติแล้วจะแก้ปัญหาโดยการขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ไปยังลูกค้า และซ่อมแซมเครื่องที่หน้างาน แทนที่จะผลิตและจัดส่งเครื่องจักรใหม่ ผู้ผลิตเช่น ABB, Fanuc, KUKA หรือ Yaskawa ต่างมีศูนย์ซ่อมหุ่นยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลายพันตัวที่ได้รับการซ่อมแซมและอัปเกรดเพื่อการใช้งานอีกขั้นจากศูนย์ดังกล่าว

เกษตรอัจฉริยะ : หุ่นยนต์กำจัดสารเคมี (UN´s SDG 2)

ในภาคการเกษตร ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ทำงานในแปลงรุ่นใหม่ ที่เป็นหุ่นยนต์เลิกใช้สารเคมี หุ่นยนต์ดังกล่าวจะมาพร้อมกับกล้องและซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถระบุตำแหน่งของวัชพืชและเผาพวกมันด้วยการยิงเลเซอร์ ทำงานโดยการเดินไปช้าๆเพื่อกำจัดวัชพืชตามแปลงเพาะปลูก เทคโนโลยีใหม่นี้ไม่เพียงแต่กำจัดการใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างสมบูรณ์เท่านั้น ยังเป็นทางเลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชพืชอินทรีย์ได้ใช้ทดแทนการเผา อีกด้วย

ศูนย์วิจัย Fraunhofer EZRT และพันธมิตร ได้ติดตั้งหุ่นยนต์ทำฟาร์มพร้อมเทคโนโลยีการนำทางสำหรับการควบคุมวัชพืชเชิงกลในหัวบีตน้ำตาล ที่ทำงานด้วยตนเอง เพื่อให้เกษตรกรสามารถอุทิศเวลาให้กับงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าการกำจัดวัชพืชด้วยมือหรือสารเคมี

เนื่องจากการกำจัดวัชพืชด้วยมือเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับมนุษย์ เทคโนโลยีใหม่นี้ยังช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานในฟาร์มอีกด้วย การทำงานที่สกปรก น่าเบื่อ และอันตรายเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ทำได้อย่างยอดเยี่ยม

ที่มา : International Federation of Robotics reports , Frankfurt, May 05, 2022

 

ที่มา CoRE

วันที่ เผยแพร่ 17/4/2565


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : CoRE
ข้อมูลวันที่ : 2022-06-09 06:54:08