ข่าวดี!!! สำหรับสถานประกอบการในการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ